สินค้า

  • Flange

    หน้าแปลน

    หน้าแปลนเป็นวิธีการเชื่อมต่อท่อวาล์วปั๊มและอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อสร้างระบบท่อ นอกจากนี้ยังช่วยให้เข้าถึงทำความสะอาดตรวจสอบหรือปรับเปลี่ยนได้ง่าย หน้าแปลนมักจะเชื่อมหรือขันเข้ากับระบบดังกล่าวแล้วเชื่อมด้วยสลักเกลียว